52f22a6eadd5fecd1b000846_kk_logotyp.png

kancelaria

Kancelaria Adwokacka Tomasza Kacperskiego zajmuje się obsługą przedsiębiorców indywidualnych. Adwokat Tomasz Kacperski oraz zespół prawników współpracujących z jego kancelarią to osoby działające z pasją, w oparciu o nowe technologie oraz z nowoczesnym podejściem do Klienta i jego spraw.
To działalność, której towarzyszy znajomość reguł związanych z prowadzeniem biznesu, wzbogacona dodatkowo o biegłość w zawiłych przepisach polskiego prawa. Wiodącą formą usług świadczonych przez kancelarię pozostaje kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, głównie z branży internetowej, reklamowej, start-up, nowych technologii oraz sektora e-commerce. 
Posiadamy bogate doświadczenie, w tym jako długoletni in-house lawyer w dużych koncernach zagranicznych o stale aktualizowanej wiedzy, co w połączeniu z zaangażowaniem pozwala nam skutecznie doradzać Klientom i współtworzyć ich sukces.

obszary

52ee8277d1eb5fec6500033f_prawo_korporacyjne.png
Prawo korporacyjne i start-up
52ee832d672b98eb650003fe_prawo_kontraktowe.png
Prawo kontraktowe
52ee833e672b98eb650003ff_prawo_autorskie.png
Prawo reklamy i autorskie
52ee8353672b98eb65000401_ochrona_wlasnosci.png
Ochrona własności  przemysłowej i intelektualnej
52ee8364d1eb5fec65000344_prawo_internet.png
Prawo internetu
(e-commerce,
technologie IT)
52ee836f672b98eb6500041a_prawo_handlowe.png
Prawo handlowe, w tym przekształcenia podziału i fuzje spółek
52ee8381672b98eb6500041c_regulacje.png
Regulacje związane
z sądowym dochodzeniem należności
52ee83b2db9a854a4e000402_ochrona_danych.png
Ochrona danych
osobowych

oferta

Kancelaria oferuje obsługę prawną głównie na rzecz podmiotów gospodarczych oraz świadczy pomoc dla osób fizycznych.
Obsługa prawna przedsiębiorstw może przyjmować formę stałego świadczenia kompleksowej pomocy prawnej za wynagrodzeniem ryczałtowym oraz świadczenie usług o charakterze doraźnym, w oparciu o każdorazowe zlecenia za wynagrodzeniem godzinowym lub ustalanym przez strony.
Zakres usług dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych obejmuje w szczególności:

oferta

sporządzanie umów spółek oraz prowadzenie procesu rejestracji w KRS, US, REGON, przekształcanie spółek
udzielanie porad i konsultacji prawnych
sporządzanie opinii prawnych
prowadzenie mediacji
doradztwo i udziały w negocjacjach umów gospodarczych i cywilnych, sporządzanie projektów umów, regulaminów, statutów
prowadzenie i nadzór nad bieżącymi sprawami korporacyjnymi: uchwały i zmiany w organizacji spółki i ich rejestracja
podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności prawnych związanych z ochroną interesów klienta, w tym konsumentów
sporządzanie pism i wniosków we wszystkich sprawach cywilnych
występowanie w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi, prowadzenie postępowań egzekucyjnych
prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich stopni oraz postępowań skargowych przed sądami administracyjnymi
prowadzenie innych spraw zlecanych przez klientów

klienci

kontakt

Tomasz Kacperski 
Adwokat
Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kacperski 
ul. Słomiana 13A
01-353 Warszawa